16 Ara 2013

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ŞİRKETİNİZİN KABUSU OLMASIN!

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 4’üncü maddesi kapsamında 4/a sigortalısı olarak çalışanların hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesi, personelin çalışmaması halinde SGK tarafından 18’inci madde gereğince ödenmektedir. SGK tarafından sadece ilk 2 günü için personele ödeme yapılmamaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu 48’inci maddesi işçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir” ibaresine yer verilmiştir.

4857 sayılı iş kanunu 10.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı SGK yürürlük tarihinden itibaren doğum ve diğer nedenler ile alınan raporlar için “Geçici İş Göremezlik” ödemesinin yapılabilmesi için rapor alan işçilerin çalışmamaları halinde SGK tarafından ilk 2 gün hariç Geçici İş Göremezlik ödemeleri yapılmaktadır.

4857 sayılı kanunun 48’inci maddesinde yer alan “personelin sigortasının devam ettirilerek SGK’ dan alınan raporlu süre ödemeleri” bazı şirketlerde personelden alınıp mahsup edilmekte, bazı şirketler de ise personele bırakılmaktadır. Ancak 01.10.2008 tarihinde uygulama değiştiği gibi yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle şirketler önemli zararlara uğramaktadır.

5510 Sayılı SGK 96’ncı maddesi gereğince personeli hem çalışıyor olarak göstermek hem de sigortadan rapor bedelini alması için personel verilen yazıda personel çalışmıyor diye yazı vermek kurumun yanıltılması anlamına gelmektedir. Bu sebeple SGK tarafından yapılan Geçici İş Göremezlik ödemeleri geri alınacağı belirtilmektedir.

Bu durum 2 yönlü olarak şirketlerin zarar görmesine neden olmaktadır;
  1. Gereksiz yere tahakkuk yapılması nedeniyle şirketler, personel ücretinin % 71 fazlası kadar maliyeti giderleştirilmektedir.
  2. Personele ödenen Geçici İş Göremezlik ödemeleri SGK tarafından geri alındığı döneme kadar hesaplanan faizler ile önemli bir maliyet farkı oluşmaktadır. 2.000 TL net ücret alan bir personel için bu maliyetin toplamı (4 AY İÇİN ) 15.000 TL olarak gerçekleşmektedir.
Bilhassa bayan işçilerin çoğunlukta olduğu şirketlerde önemli kayıplar yaşanma ihtimali oldukça yüksektir. SGK şimdiki uygulamalarda bazı tedbirler almaya başlamış olsa da geçmişte yapılan ödemler Sayıştay denetimi ile ortaya çıkacaktır.

İşverenlerin bu konuda SGK tarafından yasada belirtilen uygulamalar esas alınarak personelin raporlu olduğu dönemde sigorta kapsamında gösterilmemesi gerektiği gibi yanlış yapılan uygulamalar sonucu işverenler önemli kayıplara uğrayacaktır.

Saygılarımla 

Şakir GÜLSEVER

İK Yönetim Danışmanı 
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

Fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yazarı belirtilmeden yayınlanamaz!
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever