30 Eyl 2013

YILLIK İZİN VE MAZERET İZİNLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE SGK SORUNLARI

6331 Sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6098 Sayılı yeni Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yıllık izin ve mazeret izinlerinde bugüne kadar yapılan yanlış uygulamalara son verilmesi, gerekli bulunduğu gibi önemli tedbirler alınması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kanununun ve borçlar kanununun getirdiği önemli yeniliklerin ortak özellikleri; İşveren,

Personeli işe alırken, Görev verirken ve Çalıştırırken,

Gereken dikkat ve özeni göstermediği takdirde personelin 3. kişilere verdiği zarardan sorumludur. İşveren işçisini korumak ve gerekli tedbirleri almak için risk analizi yaptırmak, tehlike derecelerini esas alarak personele eğitim vermek ve çalışanı gözetim altında tutmak zorundadır.
İşveren, gözetim ve koruma görevi nedeniyle alacağı tedbirler ile çalışanların sağlıklarını korumak, riskleri önlemek zorundadır. Ayrıca 01.01.2013 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmeden SGK ve çalışma bakanlığı bazı tedbirler almış, genelgeler ve yönetmelikler yayınlamış bulunmaktadır.
  1. İşçi yıllık izinde bulunduğu sırada başka bir işte çalışırsa iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde kaza ile ilgili tüm yükümlülükler çalışana rücu edilecektir.
  2. İşveren Yıllık izin hak eden personeli dinlenmesi için izne çıkarması yasalarda belirlenmiştir. Yıllık izni hak eden personele yasada belirtilen şartlar esas alınarak izin kullandırılmadığı takdirde iş kazası halinde tüm tedavi giderleri, geçici iş göremezlik ücretleri, ameliyat giderleri ve malul olması halinde emekli olacağı tarihe kadar malul aylığı dahil olarak işverene yansıtmaktadır. Ciddi olaylarda 700.000-1.000.000.TL arasından bir maliyet ortaya çıkmaktadır.
  3. Bir kaza anında işveren personelini korumak için gereken dikkat ve gözetimi gösterdiğini, personele bu tedbirleri yazılı olarak bildirdiğini, yıllık iznini hak ettikten sonra ertesi yıl içerisinde kullandırdığını ispatlayamadığı takdirde önemli sorunlar yaşayacaktır.( İş Kazası bildirim formunda yer açılmıştır.)
  4. İş kazası geçirmiş veya meslek hastalığına yakalanmış olan personeli sağlık raporu olmadan çalıştıran firmalar, idari para cezası ödeyeceği gibi işe başlayan veya çalışan personelle ilgili SGK ödemeleri işverene yansıtılacaktır.
Yeni İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Borçlar Kanunu ve yayınlanan yönetmelikler şirketlere ve çalışanlara önemli yükümlülükler getirmiştir. Aynı zamanda alt işveren personeli yükümlülüklerinden de asıl işveren sorumlu olması ayrı bir risk oluşturmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince risk analizi yaptırmayan, personelini gözetmeyen, sağlığı ile ilgili gözetim yapmayan işverenleri önemli riskler beklemektedir.

Personeli yıllık izne gönderirken ve mazeret izinleri verirken olası riskleri personele yazılı olarak bildirmeyen veya izin formlarının altına not koyarak personele riskleri anlatmayan firmalar bu konuda olası iş kazalarında görevini yerine getirmedikleri için önemli kayıplar yaşayacaktır.

İşverenlerin iyi bir iş sözleşmesi, çalışma risklerini anlatan belgeler, disiplin yönetmelikleri, sağlıklı görev tanımları, risklere karşı personelin dikkat etmesi gereken kuralları hazırlayıp imza karşılığı personele tebliğ etmek, riskli çalışanları uyarmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Unutulmaması gereken, işverenlerin tedbir almamaları, eğitim vermemeleri halinde önemli kayıplar yaşayacağıdır.

Yazan
Şakir GÜLSEVER
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşaviri
www.sakirgulsever.net

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin almadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever