20 Eyl 2013

İKALE SÖZLEŞMESİNDE VERGİ İSTİSNASI VE SGK PRİMİ KESİNTİSİ

Şirketlerde İkale sözleşmesi ile personele kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesi konusunda vergi istisnası olmadığı ile ilgili yayınlanan çeşitli Yargıtay kararlarında ve yazılarda bu ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerektiği konularına yer verilmektedir.

Yapılan değerlendirmelerde, 1475 Sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesinde sayılan kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durum olmaması nedeniyle ücret olarak değerlendirilmesi gerektiği konusuna yer verilmektedir. Ayrıca yapılan ödemelerin ücret olarak sigorta ve gelir vergisine tabi olacağı belirtilmektedir. Bu konuda değerlendirmemizde ücret olarak alınması gerektiğine yer verilmiştir.

Yapılan ilgili araştırmalarda Maliye Bakanlığı tarafından 2010 yılında bir şirkete verilen özelge’de yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna olarak yapılabileceği konusunda görüş bildirildiği tespit edilmiştir. Son dönemde ikale sözleşmelerine fazla yer verilmesi nedeniyle durumun aydınlatılması için bilgilendirilme yapılmıştır.

Eski yıllarda özelgeler görüş isteyen firmanın sadece kendisinin kullanacağı bir belge olarak kabul edilmiştir. Her firma bizzat Maliye Bakanlığı’ na görüş sorarak alacağı özelge ile gelir vergisi istisnası uygulamakta, diğer firmalarda buna dayanarak herhangi bir istisna uygulaması söz konusu olamamaktadır. Ancak son dönemde yapılan uygulamalarla özelgelerin Bakanlık görüşü alınması kaydıyla diğer firmalarda kullanma imkanı sağlanmıştır. Sayı B.07.1.GİB. 4.99.16.02-GVK-94-53 15.12.2010 Tarihli ÖZELGE ‘nin ile ilgili firma tarafından uygulandığı görülmektedir.

Firmaların Büyük Mükellefler Vergi Dairesine İkale sözleşmesi ile tazminat ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulamak için yazılı başvuru yapmaları ve Bakanlık özelge havuzunda bu konuda tanınan istisnanın firmalarında da uygulanma için izni verilmesi hakkında “Özelge Uygulama Yazısı” alarak tazminat ödemelerinden vergi kesintisi yapmadan ödeme yapabileceklerdir. Ancak unutulmaması gereken, ödenen bu tazminatlar ücret olarak değerlendirilmesi nedeniyle Sigorta, işsizlik primi ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Firmaların kendi ikale sözleşmelerine vergi istisnası uygulayabilmek için önce Özelge uygulama yazısı almaları, sonra ikale sözleşmesini kullanmaları gerekmektedir. Ancak ikale sözleşmesinin şartlarının iyi düzenlenmemesi halinde ve işsizlik sigortasından aylık alınması halinde ortaya çıkacak olumsuzlukların hesaba katılması gerekmektedir.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

FSEK Gereğince izin almadan kısmen ve tamamen yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever