31 Ağu 2013

31 AĞUSTOS, CUMARTESİ TATİL SAYILIR MI VE FAZLA MESAİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Zaman zaman internet sitelerinde insan kaynakları çalışanları tarafından resmi tatil günlerinin Cuma gününe gelmesi halinde Cumartesi günleri tatil olduğu şeklinde “2429 Sayılı Kanunda hüküm bulunduğu” belirtilerek tatil olup olmayacağı veya çalışanlara mesai ödemesi gerektiği konusunda tartışmalar yapılmaktadır.

1981 Yılında yayınlanan 2429 Sayılı Ulasal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanunda Ulusal bayram günleri Cuma gününe rastlaması halinde Cumartesi günü Tatil edileceği belirtilmiştir. Ancak maddedeki tatil edilir paragrafı altındaki satırda ise ‘Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların Özel Kanunlarındaki hükümlerin saklı olduğu” yer almaktadır.

Özel Sektör, 4857 Sayılı İş Kanunun özel kanun olması nedeniyle Cumartesi günlerini kendi kanunlarındaki esaslara göre yürütmektedir. İş Kanununda tatil yapılması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Resmi bayram günleri Cuma gününe rastlasa da Cumartesi günleri firmaların kendi belirledikleri çalışmama kararı dışında tatil yapılamaz ve bu çalışma haftalık 45 saat çalışma içerisinde değerlendirilerek çalışma yapılması gerekir.

Cumartesi günleri firmaların çalışması normal çalışma olarak değerlendirilmeli ve bu çalışmaların fazla mesai hakkı doğurmadığı için mesai bedeli ödenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu konuda aşağıda kısa olarak verilen Yargıtay kararı örnek olarak değerlendirilebilir.

Dokuzuncu Hukuk Dairesi İlgili Kanun/Madde E. No. 2003/17269 K. No. 2003/16543
1475/38,42 Tarihi: 9.10.2003 4857/47 2429/2/D

1475 sayılı İş Kanununun 38. maddesinde cumartesi günü ücreti düzenlendiği gibi aynı yasanın 42. maddesinde de genel tatil günü ücretinin hangi günler için ödeneceği belirtilmektedir. Bütün bu yasal düzenlemeler karşısında son günü cumaya gelen genel tatil gününü takip eden cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi mümkün olmayacağından usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

İş Kanunu Özel Kanun olması nedeniyle diğer kanunlarda yer alan uygulama ve yasa hükümleri İş Kanununda yer almadıkça uygulanması imkanı bulunmamaktadır.

Yazan: Şakir GÜLSEVER, İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri / İK Yönetim DanışmanıFikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever