25 Mar 2013

ÜCRET BORDOLARINIZ DOĞRU YAPILIYOR MU?


Şirketlerde yapılan bordrolarda önemli hatalar ve yanlış uygulamalar - zamanı belli olmasa da - Vergi ve SGK bakımından önemli kayıpların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kayıpların bir kısmı yazılım hatalarından, bir kısmı eğitim almadan bordro yaptırılan personelden, diğer kısmı ise işverenler tarafından yanlış bilinen bilgilere göre bordro yaptırılmasından kaynaklanmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; Kümülatif Vergi Matrahının işe girenden istenmesi ve eski şirketindeki K.V. Matrahındaki orandan bordro yapılması en fazla yapılan hatalardan birisidir.

Yasalarda olmayan bu uygulama kulaktan dolma bilgiler ile yapılmaktadır. Hatta bazı yazılım programlarında da matrahın girmesi istenmektedir. Bu hata sonucu brüt ücret ile çalışan şirketlerde yeni işe başlayanların zararına sebep olmakta, net ücret ile çalışan şirketlerde şirket zararına sebep olmaktadır.

Hiçbir şirketin yasal olarak diğer şirketin vergi sorumluluğuna bağlı olarak işlem yapma durumu söz konusu değildir. Her şirket vergi sorumlusu olarak ilk vergi oranı olan % 15 vergi tevkifatı yapması gerekir. Bu sorumluluk personelin kendisine aittir. Çalışan yıl içerisinde 2 işverenden ücret alabilir veya iş değiştirmesi halinde de 1 den fazla işverenden ücret geliri elde ettiği takdirde ikinci işverenden aldığı ücretler 26.000 TL’nin altında kalırsa beyanname vermeyecek, 26.000 TL’nı geçtiği takdirde ise yıl içinde çalıştığı yerlerden ücret ve yasal kesintileri alıp yıllık gelir üzerinden vergi hesaplayıp Mart ayında ücret geliri beyan edecek, ödeme çıkığı takdirde ödeyecektir.

Bordrolardaki hatalardan sadece bir örnek olarak sunduğum bilgi dışında oldukça önemli bordro hataları bulunmaktadır.
  • Fazla mesai ile ilgili uygulama hataları, 
  • İstifa dilekçesi alarak kıdem tazminatı ödenmesi, 
  • AGİ ödemesinin bordrodaki vergiden düşülmesi, 
  • İşverenin ödediği şahıs sigortalarına vergi istisnası uygulanması, 
  • Bordrodaki vergiden fazla AGİ ödenmesi, 
  • AGİ ve vergi indirimlerinde AGİ ödemesi nedeniyle yanlış indirim uygulanması, 
Yukarıda yer alan bazı bordro uygulama hataları dışında, Sigorta ve Gelir vergisi uygulamamaları nedeniyle oldukça ciddi zarar verecek hatalar, sonraki dönemde ortaya çıkacaktır. Sadece Kümülatif Vergi Matrahı nedeniyle yapılan hatalar bu konuda devamlı uyarılara rağmen halen devam etmektedir.

Bu konuda eğitimlerimde firmaları uyarmaya devam etmekteyim. Yayınlanan kümülatif vergi matrahı ile ilgili tebliğ ve maliye bakanlığı açıklamaları hakkına bilgi isteyen arkadaşların benden veya İndense Danışmanlıktan talep etmesi halinde mail adreslerine gönderebiliriz.

Saygılarımla

Şakir GÜLSEVER

İK Yönetim Danışmanı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

FSEK gereğince izin alınmadan veya yazar belirtilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever