25 Mar 2013

SGK DENETİMİ VE BORDRODA DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLERİN SONUÇLARI


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan Meslekler ve Meslek kodları ile ilgili çalışmalar Kasım ayı Aylık Prim Hizmet Belgelerinde meslek kodları tamamlanmış ve SGK tarafından denetimlere başlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki denetim birimleri Aralık 2012 ayından itibaren işyeri denetimleri yaparak eksik beyanları incelemeye başlamıştır. Denetim elemanları şirketleri ziyaret ederek Aylık Prim Hizmet Bildirgelerini aldıktan sonra düşük Sigorta Matrahı Beyan eden şirketleri Kamu Kurumları (SGK-Gelir İdaresi Başkanlığı)’ na bildirmeye başladılar.

SGK denetim ile firmaları inceleme ve gelir kayıplarını azaltacak çalışmaları yapmaya başlamıştır.

YAPILAN HAZIRLIKLARIN SONUÇLARI
Sigorta prim kayıplarını ve vergi kaçaklarının azaltılması için yapılan çalışmalar incelendiğinde oldukça uzun süren bir çalışma dönemi ve planlama dönemimdeki yoğun çalışmalar sonucu 2013 yılında önemli mesafelerin alınacağını göstermektedir
 1. 17.10.2010 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan Kamu Denetim Elemanlarının yükümlülükleri ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yapılarak Kamuda çalışan tüm denetim elemanlarının şirketlerde gördükleri eksiklikleri 1 ay içinde ilgili bakanlıklara ve Genel Müdürlüklere ihbar zorunluluğu getirilmiştir. Bu yükümlülüklere uymayan denetim elemanları Kamu alacaklarının kaybından sorumlu tutulacakları yönetmelikle belirlenmiştir.
 2. Meslekler belirlendi ve Meslek kodları verilme işlemleri tamamlandı,
 3. Kasım 2012 Ayı Aylık Prim Hizmet Belgelerinde meslek kodları zorunluluğu getirildi, Bazı şirketler yakın meslek kodları vererek bildirimde bulundular.
 4. Meslek kodlarını doğru bildirmeyen firmalar ve personel ücretlerini düşük gösteren firmalar SGK tarafından bildirgelere bakılarak ücretleri eksik bildiren şirketleri davet edilerek eksik beyanların nedenleri hakkında bilgi alarak sigorta kaçaklarının tespit etmeye başladılar.

FİRMALARI NELER BEKLİYOR?
Meslek kodlarına göre eksik bildirimde bulunan firmaları farkları açıklamak için SGK tarafından incelemeye başlanmış bulunmaktadır.
 1. SGK bildirimlerindeki ücretler ile Meslek Kodlarına göre olması gereken kodlara göre şirketin son bir yıldaki tüm kayıtları incelenerek farklılıklar çıkarılmakta ve ek prim bildirgeleri hazırlatılarak cezalı olarak tahsil edilmektedir.
 2. Aylık Bildirge ile beyan edilen Sigorta primlerinin eksik beyan edilmesi nedeniyle Şirkete son bir yılda tanınan % 5 Hazine yardımı toplamı faizleri ile birlikte geri alınmaktadır.
 3. Ayrıca eksik beyan edilen aylık gelirler yönünden vergi idaresi tarafından 1 yıllık süreç incelenerek eksik beyan edilen vergiler için ek beyannameler düzenlenerek kaçakçılık cezası ve faizleri ile birlikte şirketlerden tahsil edilmesi için incelemeler yapılmaktadır.
ŞİRKETLER NELER YAPMALI?
Aşağıda yer verilen tedbirleri şirketlerin almamaları halinde SGK tarafından geri tahsil edilecek % 5 hazine yardımı ve cezalar önemli boyutlara varması beklenmektedir.

 1. Eksik gösterilen ücretler yasal olarak sigorta ve vergi matrahlarına çevrilmeli,
 2. Şirket organizasyon şeması, görev tanımları hazırlamalı ve meslekler SGK kodları esas alarak belirlemeli,
 3. Personel ücretleri Meslek kodlarına uygun olarak girmeli,
 4. Tüm değişikliklere göre İnsan Kaynakları Yönetim Sistem kurulmalı,
 5. Personel ücret ödemeleri inceleme ve ücret düşüklüğü nedenlerinin anlatılabilecek şekilde şirketlerin hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.
 6. 60-70 kişilik şirketlerde aylık 15.000 - 20.000 TL aralığında olan % 5 hazine yardımı bir yıllık tutarının ve faizlerin 200.000 - 250.000 TL tutarında bir iade ve bunun dışında eksik beyanlar için düzenlenecek ek bildirge cezaları ile ortaya çıkacak zararları şirketlerin kaldırma imkanı olmayacaktır.

2010 yılından başlayan böyle bir sürecin şirketlere vereceği önemli zararları önlemek için şirket sahip ve yöneticilerini önemli görevler beklemektedir.

Saygılarımla,

Şakir Gülsever
İK yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince izin almadan veya isim kullanılmadan yayınlanması yasaktır.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever