25 Mar 2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YANLIŞ BİLİNENLER


6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 Tarihinden itibaren 3 maddesi dışında yürürlüğe girmiştir. Kanunun 6, 7 ve 8’inci maddeleri için geçiş süreçleri bulunmaktadır.

1) Yasanın 6’ıncı Maddesi ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kapsamı belirlenmiş bulunmaktadır.
2) Yasanın 7’inci Maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi şartları ve sisteme uymayanlardan desteğin geri alınması konularına yer verilmiştir.
3) Yasanın 8’inci Maddesi İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları istihdamı ve şartlarına yer verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasanın diğer maddeleri 01.01.2013 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Şirketler tarafından yapılan yanlış değerlendirmeler ile İş Sağlığı ile ilgili tüm maddelerin 01.06.2013 - 31.12.2013 veya 01.07.2014 tarihine kadar kendilerini ilgilendirmediği düşünülerek yasa ile ilgili çalışmaları yapılmamaktadır. Ancak bu 3 madde dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlükte bulunması nedeniyle yapılacak düzenlemelere kaynak ve zaman ayrılmamaktadır. Tüm şirketler 6, 7 ve 8’inci maddeler dışında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışmalar yapmak zorundadırlar. Aksi halde karşılaşılabilecek sorunlar önemli zararlar verebilmektedir.

01.01.2013 tarihi itibariyle firmaların yapmaları gereken çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır. Bu konularda tedbir alınmaması halinde önemli para cezaları kesilmesi, iş kazalarının tüm masraflarının işverene fatura edilmesi vb… durumlarla karşılaşılacaktır.

ACİL YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
 • Risk Değerleme, Kontrol, Ölçüm, Araştırma 
 • Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele, İlk Yardım Eğitimleri 
 • Tahliye ve Personelin Çalışmaktan Kaçınması 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Defterleri 
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimi 
 • Personelin Sağlık Gözetimi 
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi 
 • İşçi Temsilcilerinin Seçilmesi 
 • Çalışanların Eğitimi 
 • Çalışan Görüşlerini Alma 
 • Koordinasyon Çalışmaları 
 • Kaza Önleme Politikaları 
 • Sağlık Raporları 
Yukarıda yazılı işlerin yapılması için süre 01.01.2013 tarihinden itibaren başlamış bulunmaktadır.

Sağlık Raporları bundan sonra İşyeri Hekimi veya Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri tarafından verilmediği takdirde SGK tarafından kabul edilmeyecek, Geçici iş göremezlik bedelleri sigorta tarafından ödenmeyecektir. Aksi halde ise sigorta denetimlerinde bunu tespit ettiği takdirde faizleri ile birlikte işverenden geri alacaktır.

Yukarıda yer alan yapılacak işleri alt işverenlerinizin tamamlanması sizin sorumluluk alanınızda bulunmaktadır. Şirketlerin bu rehavetten kurtulmaları ve tedbirleri almaları önemli bulunmaktadır.

Saygılarımla

Şakir GÜLSEVER

İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

Fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yazarı belirtilmeden yayınlanamaz
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever