25 Mar 2013

ASIL-ALT İŞVERENLERLERİ BEKLEYEN ÖNEMLİ TAZMİNATLAR


Türkiye’ de son yıllarda Alt İşveren (TAŞERON) Hizmetleri yoğun olarak devam etmektedir. Ancak Alt işveren ve asıl işverenlerin bu konuda uygulama bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle asıl ve alt işverenleri önemli kayıplar beklemektedir. SGK’ nın son değişiklikleri, denetim faaliyetleri ve diğer yasal uygulamalar nedeniyle şirketleri önemli riskler ile karşılaşmakta olduğu gibi sonraki dönemlerde daha yoğun olarak yaşanacak riskler bazı firmaların önemli dava riskleri ne sebep olacaktır.

Alt işverenlik hizmeti veren firmalar ve işler incelendiğinde;
Yemek Firmaları, Güvenlik Firmaları, Dış Kaynak personel desteği veren firmalar, Temizlik firmaları, Tersane sektörü İnşaat sektörü ve benzeri olan tüm sektörlerde alt işverenlik hizmetleri verilmektedir.
4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı sosyal güvenlik kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince firmaların yapmaları gereken yükümlülükler yerine getirilmediği için şirketler önemli kayıplara uğrayacaklardır.

Yerine getirilmeyen yükümlülükler incelendiğinde;
  1. Alt işverenlerin asıl işverenler altında sigorta işyeri açmamaları (5510 sayılı SGK 11’inci maddesi, Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 31’inci maddesi) nedeniyle yaşanacak riskler, 
  2. Alt işverenlerin sigorta primlerini ödememeleri nedeniyle Asıl İşverenden sigortanın talep etmesi ve haciz emri göndermesi (6098 Sayılı Borçlar Kanunu 163’üncü maddesi Müşterek ve Müteselsil sorumluluk) 
  3. Ödenmeyen Sigortalar nedeniyle Asıl İşverenlerin İlgili aylar ile ilgili Hazineden karşılanan % 5 hazine yardımlarının geri alınması, 
  4. Alt İşverenin Sigorta primlerini yatırmaması, personeli asgari ücretten göstermesi nedeniyle denetimler (20 Aralık 2012 tarihinde başladı) sonucu kesilecek ceza ve prim farklarının işverenden talep edilmesi, bunun sonucunda asıl işverenden % 5 Hazine yardımının 1 yıllık tutarının istenmesi ve asıl işverenin uğradığı zararların tazmin edilmesi ile ilgili asıl işverenlerin alt işverene açacağı tazminat davaları, 
  5. Bu davalar sonucu alt işverenlerin ve asıl işverenlerin ödeme güçlüğü ve diğer riskler yaşanması, 
  6. Alt işveren personelinin ücret ve benzeri alacakları ve kıdem ihbar tazminatları için açılan davalar, düşük ücretler ile ilgili denetimlerin 1 yıl geriye doğru yapılması ve bunun sonucunda düşük sigorta ödeyenlere sigorta ve vergi idaresi tarafından kesilecek cezalar ve prim farkları, 
  7. Alt işverenlerin personeli kendi işyerinde sigortalı göstermesi nedeniyle iş kazaları konusunda sigortanın Geçici iş Göremezlik ödemelerini geri alması, 
gibi yukarıda yer verilen riskler işletmeler için büyük kayıplara sebep olacak ve asıl ve alt işverenler önemli kayıplara uğrayacaklardır.
Bu ve benzeri nedenler ile ilgili firmalar bu risklerden bir kısmını engelleyecek tedbirler alabilirler ancak geçmiş dönmelerle ilgili yapacakları fazla bir çözüm yolu bulunmamaktadır.


Saygılarımla

Şakir GÜLSEVER

İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

Fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yazarı belirtilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever