6 Kas 2012

Makale: Yeni Borçlar Yasası ve Personel Çalıştırma


Yeni Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. Borçlar kanununa paralel olarak diğer yasalarda yapılması gereken değişiklikler ve yönetmeliklerin de aynı tarihe kadar yayınlanması beklenmektedir.
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na paralel olarak yapılacak değişiklikler incelendiğinde, 
 • 4857 Sayılı İş Kanunu değişiklikleri, 
 • Kıdem tazminatı (1475/14) yerine Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulmaktadır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ayrı bir kanun haline getirilmektedir. 
 • Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili uygulama değişiklikleri gelmektedir. 
Yapılan ve yapılması gereken değişiklikler, İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından şirketleri 01.07.2012 tarihinden itibaren önemli oranda etkileyecektir. Bu nedenle şirketlerin değişim yönetimine önem vererek İnsan Kaynakları fonksiyonlarına göre yapılanması zorunlu hale gelmektedir.

Kurumsal şirketlerde değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Bu firmalar İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarını esas alarak firmalarında tedbir aldıkları gibi tedarikçi olan firmalarla çalışmak için denetim yapmakta ve elde edilen sonuçlara göre sözleşme yapmaktadırlar. Süre bakımından uzun projelerde ise belirli zamanlarda denetim yapmaya başlamışlardır.

Yaşanan gelişmeler incelendiğinde, Borçlar Kanunu değişikliklerine paralel olarak yapılan ve yapılacak olan değişikliklerin ortaya çıkardığı önemli kavram ve yasa değişiklikleri yaşanması nedeniyle personel çalıştırmada işverenleri önemli sorumluluklar beklemektedir.

İşverenler Ne Yapmalı?
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulmalı ve yapılanmalı, 
 • Yasal değişiklikleri şirkete uyarlayacak değişiklikler yapılmalı, 
 • Personel seçiminde, çalıştırılmasında, işten çıkışında dikkat ve özen gösterilmeli, 
 • İş sözleşmesi, görev tanımları, oryantasyon, davranış kuralları, insan kaynakları yönetmeliği hazırlanmalı, 
 • Yapılan ve yapılacak olan değişiklikler için koruyucu tedbirler alınmalı 
 • İş sağlığı ve Güvenliği yasası esas alınarak işçiyi koruyacak tedbirler almalı 
 • Personelin uyması gereken düzen ve talimatları belirlemeli ve yayınlamalı 
 • Alt işveren ilişkilerinde sorumluluklarına karşı tedbir alınmalı 
 • Çalışanların vücut bütünlüğünü koruyacak tedbirler almalı 
 • Performans Yönetim Sistemi kurmalı 
 • Yasal değişiklikler ile ilgili Yöneticilere eğitim aldırmalıdır. 

Çalışma hayatı ve İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından 2012 yılındaki tüm değişikliklerin şirket bünyesine uyarlanması ve şirketlerin yapılanması en önemli kavram olarak 2012 yılında tamamlanması gerekmektedir.

YAZAN: Şakir Gülsever

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever