13 Kas 2012

MAKALE: İNSAN KAYNAKLARINDA ŞİRKET RİSKLERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?


Yapılan son yasal değişiklikler nedeniyle İnsan Kaynakları uygulamaları, Asıl ve Alt İşveren uygulamaları, Personelin çalışma dönemi, İşten çıkış süreçleri ve ücret bordrolarının yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapıla hatalı uygulamalar şirketlerde önemli riskler yaratmaktadır.

Bordrolarındaki eksik bilgiler, bilgi eksikliği nedeniyle yapılan hatalı uygulamalar sonucu yaşanan sorunların tespit edilmesi, ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle mevcut ve gelecekte yaşanacak risklerin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle şirketlerin belirli dönemlerde İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili risklerini öğrenmeleri ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri almaları gerekmektedir.

İnsan Kaynakları ile ilgili risklerin belirlenmesi için yapılacak denetimler ile mevcut durumun analiz edilmesi ve belirlenecek risklerin ortadan kaldırılması için incelenmesi gereken konular aşağıda yer verilmiştir. Bilhassa alt işveren-Asıl işveren ilişkilerinin doğru yürütülmemesi şirketleri önümüzdeki dönemlerde önemli risklerle karşı karşıya bırakacaktır.

İnsan Kaynakları bakımından önemli riskler,
 • Alt işveren çalıştırma riskleri, 
 • Etkin dokümantasyon ve belge oluşturmama riskleri, 
 • Vergi matrahları ve ödenen vergiler ile ilgili riskler, 
 • Fazla mesai ödemeleri ile ilgili riskler, 
 • Personel maliyetleri ile ilgili riskler, 
 • İş davası ve işe iade davası yanlış savunma riskleri, 
 • SGK primleri ve alt işveren prim riskleri 
 • SGK % 5 hazine yardımının kaybı ve 1 yıllık tutarının iadesi riski, 
 • 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunun getirdiği riskler, 
 • Ücret bordroları hesaplama riskleri, 
 • Hatalı ibraname düzenleme riskleri, 
 • Personel işbaşı eksiklikleri, çalışma dönemi, işten çıkış dönemi sonrası dava riskleri 
 • Yıllık izin kullandırmama riskleri, 
 • Türk ticaret kanunu ile gelen yapılanma riskleri, 
 • İş sözleşmeleri düzenlememe ve yanlış düzenleme ile ilgili riskler, 
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile gelen riskler. 
 • Organizasyon yapılanması eksikleri nedeniyle yaşanan riskler, 
 • İş sözleşmesi Disiplin Kuralları, Oryantasyon riskleri, 
 • Meslek tanımları ile ilgili SGK prim ve vergi riskleri 
 • Personel sorunları ve İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili riskler 

Yukarıda yer verilen riskler şirketlerde önemli kayıplar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum nedenle yaşanan riskler öğrenmek için öncelikler İnsan Kaynakları tarafından yapılan uygulamaların denetimle analiz edilmesi, elde edilecek bilgilere göre şirket risklerinin belirlenmesi, yaşanan ve gelecekte yaşanacak risklerin öğrenilmesi ve tedbir alınması ve risklerin ortadan kaldırılması için çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımla

Şakir Gülsever


İK Yönetim Danışmanı
İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

"FSEK gereğince izin alınmadan ve isim kullanılmadan yayınlanamaz."
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever