10 Nis 2012

Makale: Personel Outsourcing Asıl İşverene Hangi Yükümlülükleri Getirmektedir?


Türkiye’de son yıllarda personel hizmetlerini Dış Kaynak hizmeti olarak sağlayan firmalar önemli bir yer tutmaya başlamış bulunmaktadır. Hatta bazı firmalar personelinin büyük bir kısmını bu yolla istihdam etmeye başlamışlardır. Kurumsal olan firmalar ile yapılan sözleşmelerin riskleri daha az olsa da personel kiralama önemli riskler taşımaktadır.
Bilhassa yabancı sermayeli şirketler tarafından bazı birimlerde veya işin belli bir bölümünde personel konusunda dış kaynak hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Dış Kaynaklardan bu hizmet alınırken, yasal uygulamaların yeterli olarak bilinmemesi, hizmet veren şirketlerin asıl işverenlere yeteri kadar bilgi vermemeleri veya ortaya çıkan iş yükünden kaçınmaları nedeniyle işlemler hatalı yapılmaktadır.
Bu durum nedeniyle hizmet alan asıl işveren şirketler kısa ve uzun vadede önemli yükümlülüklerle karşı karşıya kalmakta, gelecekte ise yaşanacak önemli riskler konusunda bilgileri bulunmamaktadır. Alt işveren ilişkilerinde yasal olarak müşterek ve müteselsil sorumluluk bulunmaktadır. Alt işverenlerin ödenmeyen vergi sigorta, personel borçlarından asıl ve alt işveren birlikte sorumlu bulunmaktadır. Sözleşmelere eklenecek özel maddeler ile paylaşılma ve rucu etme hakkı olsa da asıl işverenlerin sorumluluğu daha fazladır. Yaşanan riskler ile ilgili olarak yapılan incelemelerde;
  • Alt işverenlerin bir kısmının SGK prim borcunu ödememesi nedeniyle asıl işverenlere haciz yazısı gönderilmesi
  • Alt işveren vergi borçları nedeniyle haciz yazısı ile gönderilmesi,
  • SGK primi ile ilgili % 5 hazine yardımı 1 yıllık tutarını faizleri ile geri alınacağı,
  • Sigortasız personeli bulunması halinde veya ilgili ay sigorta bildirgesi gecikmesi nedeniyle ilgi ayın % 5 hazine teşviklerinin verilmeyeceği
  • Alt işveren personelinin şirketinize işe iadesi davası açması nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalınacağı,
  • Alt işveren sigorta işyeri hatası nedeniyle, yaşanacak İş kazaları sonucunda yüksek tazminata ödeme veya tedavi masraflarını ödemek durumunda kalabileceğiniz,
  • Alt işveren personelinin işten ayrıldıktan sonra ücret ve benzeri alacaklar için 5 yıl içinde şirketinize açacağı iş davaları riskleri karşılaşabilirsiniz.
  • Kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili alt işveren personelinin 10 yıl içerisinde dava açma hakkı bulunması nedeniyle alamadığı hakları için açılacak davalar nedeniyle tazminat ödemek durumunda kalma durumları ortaya çıkacaktır.
Yukarıda yer alan riskler ile ilgili asıl işveren olan ve dış kaynak hizmeti ile personel hizmeti alan firmaların bu tür hizmetler alırken ortaya çıkan ve çıkabilecek riskleri öğrenmeleri ve tedbir almaları gereklidir. Personel Dış Kaynak hizmeti alırken bu risklerin ve ortaya çıkacak diğer risklerin analizi yapılamadan, tedbir alınmadan çalışan asıl işveren firmaların gelecekte önemli sorunlar yaşamaları kaçınılmazdır. SGK Kanunu, İş kanunu ve vergi usul kanunu ve hazırlanan İş sağlığı ve Güvenliği kanunu asıl işverenlere önemli yükümlülükler getirmektedir. Hizmet alan şirketlerin bu konuda tedbir almaları ve riskleri bakımından alt işverenden aldıkları hizmetin risklerini ortadan kaldıracak tedbirler almaları önemli bulunmaktadır.


Saygılarımla

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı - İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever