10 Nis 2012

Makale: İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı


Günümüzde yaşanan hızlı değişimler, artan küresel rekabet işletmelerin giderek daha esnek yapılara sahip olmalarını gerekli hale getirmiştir. İşletmeler bundan sonra rekabet stratejilerini hayatta kalmak uğruna oluşturmak ve varlıklarını korurken bir yandan da piyasada yarışabilmek için ana faaliyet alanları dışında kalan fonksiyonlarını başka firmalara veya başka firma personeline yaptırmaları kaçınılmaz hale gelmiştir.

Dış kaynak kullanılacak fonksiyonlar seçilirken rutin hale gelmiş, standartları belirlenmiş ve büyük hacimli olmayan olağan işlerden ayrıştırılmamış nitelik taşıyan işler olmalıdır. Böylece işletmeler önemli ve yüksek maliyetli bir iş yükünden kurtularak daha verimli çalışmaktadır. İşletmelerin insan kaynakları fonksiyonları bünyesinde dış kaynak kullanım alanlarında işe alım, eğitim, İnsan Kaynakları faaliyetleri ve bordrolama başta gelmektedir.

İşletmelerin ana işlerine daha çok odaklanmaları için, insan kaynakları fonksiyonlarından hangilerini dış kaynaklardan sağlayacaklarını veya dış kaynak kullanırken hangi yararları elde etmeyi amaçladıkları belirledikten sonra dış kaynak hizmeti almak için çalışmalıdır.

İşletmeleri dış kaynak kullanımına yönelten 4 temel mali unsur bulunmaktadır.
Bunlar;
  1. Maliyeti azaltmak,
  2. Sermaye giderlerinden kaçınmak,
  3. Sabit giderleri değişken giderlere dönüştürmek,
  4. Yasal uygulamaların doğru yapılmasını sağlayarak beklenmeyen riskleri oradan kaldırmak,
Yasal değişikliklerin ve uygulama hatalarını ortadan kaldırmak, şirketin kendi ana faaliyetlerine odaklanması için insan kaynaklarında “Dış Kaynak Kullanımı” bilhassa 2012 yılı ve sonrasında firmaların en fazla ihtiyacı haline gelmektedir. Firmalarda bilgi birikimine sahip olan,bilhassa İnsan kaynaklarında yasal uygulamalara hakim yönetici ve uzmanların bulunması her geçen gün zorlaşmaktadır.

Şirketlerin ana faaliyetlerine odaklanmaları için İnsan Kaynakları Yönetim İşlerinin tamamını veya belirli bir bölümünü ”Dış Kaynak Hizmeti” sunan firmalardan verimli bir yapı kurmaları, insan kaynağı yönetimi sorunları ve yasal uygulama hatalarını ortadan kaldırma imkanı bulunmaktadır.

Son yıllarda şirketler tüm insan kaynakları süreçlerini Dış Kaynak Hizmeti sunan firmalara Yasal Sorumlulukları ile birlikte devrederek kendi ana faaliyetlerine odaklandıkları, İnsan kaynakları Yönetim ve uygulamalarını profesyonel ve uygulamalara hakim danışmanların bulundukları firmalara devrederek verimlilik sağladıkları görülmektedir.


Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı (İş Mahkemeleri Bilirkişisi)

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever