10 Nis 2012

Makale: İnsan Kaynaklarında 2012 Yılı Sendromu

Ülkemizde firmaların % 70’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimine ve Yasal Uygulamalara gereken önemin verilmemesi sonucu firmaların insan kaynağını yönetemediği ve verimlilik sağlayamadığı görülmektedir.
2012 yılına kadar Kamu idarelerinin yeterli denetim yapmamaları, yapılan denetimlerde gereğinden fazla hoşgörülü davranmaları firmaların sonraki yıllarda daha çok zarar görmesine sağlamaktaydı. Bu nedenle ülkemizde insan kaynağının doğru yönetildiğinden ve yasal uygulamaların doğru yapıldığından bahsetmek zordur. Hatta birçok firma hatalı bilgileri kullandığı için önemli riskler yaşamaktadır.

İnsan Kaynakları Sistemi 01 Temmuz 2012’ye kadar kurulmalı!
1.10.2008 Tarihinde yapılan 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu değişiklikleri, Genel Sağlık Sigortasının 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kıdem Tazminatı değişiklikleri, İş Yasasında yapılacak değişiklikler nedeniyle İnsan Kaynaklarında 2012 yılının değişim yılı olarak kabul edilmesini, gerekli yapılanma tedbirleri alınmasını gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Yapılan yasal değişiklikler, kamu denetim elamanlarının denetimlere başlamaları, uygulama hataları nedeniyle ödenen para cezaları, açılan personel davaları nedeniyle sorun yaşayan şirketler, 01.07.2012 tarihine kadar İnsan Kaynakları Sistemi Kurmak, yasal uygulamaları öğrenecek uzmanlar yetiştirmek, mevcut riskleri öğrenmek, denetim yaptırarak kurumsal riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri aşamalar halinde yürürlüğe koymak zorundadır.
Unutulmaması gereken, 01.07.2012 tarihi, İnsan Kaynakları Yapılanması, Denetim, Yasal tedbirler alınması bakımından çok geç olabilir. Bu nedenle şirketlerin 2012 yılında sağlıklı bir yapı kurmak zorunda oldukları ve yasal uygulamaları kendi bünyesine yapacak tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.Şakir Gülsever
İK Yönetim ve İş Sosyal Güvenlik Danışmanı (İş Mahkemeleri Bilirkişisi)

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever