6 Oca 2012

İnsan Kaynaklarında 2012

2012 Yılı İnsan Kaynakları Yönetimindeki yapısal değişiklikler nedeniyle çalışma hayatının önemli dönüm noktalarından biri olacaktır. Yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler nedeniyle işverenler, insan kaynağını yönetenler için 2012 yılı ve bilhassa 01.07.2012 tarihi önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu tarihte tarihe kadar tüm önemli değişiklikleri için çalışmalara başlanması İnsan Kaynaklarını Yönetimi bakımından oldukça önemli hale gelmiştir. Firmaların yapılanmaları için 6 aylık süre kalmıştır. Yapılanmayan tedbir almayan firmalar için 2012 ve sonraki yıllarda önemli kayıplar yaşanması riski oldukça fazladır.

YAPILAN VE YAPILACAK OLAN ÖNEMLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları 01.01.2012 tarihinde başlayacaktır.
 • 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin ayrı bir kanun haline getirilmektedir.
 • 4857 sayılı İş Kanununda yapılacak değişiklikler
 • Kıdem tazminatı fonu değişikliği
 • İhbar önelleri değişikliği
 • Yıllık izin sürelerinde hafta esasının getirilmesi
 • Yeni borçlar kanunda İşveren sorumlulukları düzenleyen önemli maddeler
 • Eski ve yeni işveren sorumlulukları kavramları
 • Asıl ve alt işveren çalışmalarının düzenlenmesi

Yapılan değişiklikler 2012 Yılının İnsan Kaynakları bakımından önemli ve zor geçecektir. 01.01.2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulamasının başlaması ve 6098 Sayılı Borçlar Yasasının 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi, nedeniyle tüm yapısal değişikliklerin bu tarihe kadar tamamlanacağı düşünülmektedir.

Firmalar neden yapılanmalı?
 • İşçi, işveren sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi
 • İş Davaların artması nedeniyle İnsan Kaynakları alt yapısının güçlendirilmesi
 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının öneminin ortaya çıkması
 • Yapılanma sonucu verimlilik sağlanması
 • Personelin işe alınması, çalışması ve çıkışına kadar olan süreçte işverenlerin gereken dikkat ve itinayı göstermemeleri halinde tazminat sorumlulukları
 • Çalışan ilişkileri yönetiminin her geçen gün önemli hale gelmesi
 • Uygulama hataları nedeniyle şirket kayıplarının artması
İnsan Kaynakları yapılanma konusunun önemini ortaya koymaktadır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI
2 kez ertelenen ve 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulan GSS uygulamalarında aile kavramı yerine birey kavramı esas alınmaya başlanacak ve vatandaşlık numarasına göre her birey sigortalı olarak 30 gün prim ödemek zorunda kalacaktır. 6 aylık vizite kağıdı ile muayene olmak ortadan kalkmaktadır.
Ayda 30 gün altında GSS primi olanlar bu primleri ödemedikleri takdirde sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaktır.
2012 yılında kullanılacak asgari ücret 1‘ inci altı aylık dönem için belirlenen 886,50 TL’ lık asgari ücrete göre, aile içindeki geliri kişi başına,
295,50 TL altında geliri olanların GSS primleri hazine tarafından karşılanacaktır,
295,50TL ile 886,50 TL arasında olanlar 295,50TL*0,12=35,46 TL aylık prim
886.50TL ile 1.773.00TL arasında olanlar 886,50*0.12= 106,38 TL aylık prim
1.773,00 TL üzerinde olanlar ise 1773*0,12=212,76 TL aylık prim ödeyerek GSS kapsamında tedavi olabileceklerdir.
Part-Time çalışanlar, eksik günleri olanlar, GSS primlerini 30 güne tamamlamak zorunda bulunmaktadır.

ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİNİN KURULMASININ ÖNEMİ?
Türkiye’ de alt işveren-asıl işveren ilişkileri sağlıklı kurulmadığı için önemli kayıplar yaşamaktadır. 2012 yılı asıl ve alt işveren ilişkileri yönünden sorunların en fazla yaşanacağı konular arasında yer almaktadır.

Alt İşveren ilişkilerinde yaşanacak riskler
 • Alt işveren personeli tarafından asıl işverenlere açılacak davalar
 • Ücret alacakları 5 yıllık zaman aşımı sürecinde asıl işverene açılacak davalar
 • Kıdem ve ihbar tazminatı 10 yıllık sürecinde asıl işverenlere açılacak davalar
 • SGK tarafından alt işveren sigorta borçları için asıl işverene haciz yapılması
 • Vergi Borçları için asıl işverene haciz gönderilmesi
 • Alt işveren personeli işe iade davalarında asıl işveren yükümlülükleri
 • Alt işveren personeli İş kazalarında asıl işverenin sorumlulukları
 • Alt işverenin Sigorta primleri ile yükümlülükleri nedeniyle asıl işverenlerin hazineden karşılanan % 5 yardımın 1 yıllık tutarının SGK tarafından geri alınması
Yaşanan bu sorunlar nedeniyle asıl işverenlerin alması gereken tedbirler alınmadığı takdirde şirketlerde 5 Yıl ve 10 yıllık süreçlerde önemli kayıplar yaşanacaktır.


Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı (İş Mahkemeleri Bilirkişisi)

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever