28 Kas 2011

Ücret Ödemelerinde Maliyetlerinizi Arttırmayın...


NEDEN FAZLA VERGİ ÖDENİYOR?
Gelir Vergisi Kanunda, Yıllık beyanı esasının geçerli olması nedeniyle Serbest Meslek Mensupları ve diğer gelir vergisi mükellefleri yıl sonunda gelirlerini beyan etmek için yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermekte ve yasada belirlenen oranlara göre hesaplanan gelir vergisi vergi dairelerine yatırılmaktadır. Ücretlilerin vergilendirilmesinde gelir elde etme dönemi aylık ödemeler şeklinde yapılmakta ve ücret tahakkukları yapılması aşamasında kümülatif vergi toplamlarına göre belirlenen oranlarına göre vergi kesintisi yapılarak aylık muhtasar beyanname ile ertesi ayın 23’ üne kadar beyan edilmektedir.

Personel bordrosunda vergisi kesintisi yapılırken K.V.M ‘na göre belirlenen gelir vergisi  oranın göre işverenler % 15 - % 20 -% 27  ve % 35 oranında personelden vergi kesintisi yapmakta ve ilgili vergi dairelerine yatırılmaktadır.

HATA NEREDE YAPILIYOR?
Yasa gereğince her şirketin vergi sorumluluğu ayrı olup diğer şirketlerdeki matrahlarla toplama yapılamaz. Yıl içerisinde iş değiştiren personelin yeni işine başlaması sırasında % 15 vergi dilimi üzerinden başlaması gerekmektedir. Ancak yasanın bu maddesinin yanlış yorumlanması nedeniyle bazı şirketlerde Personel özlük işleri ve bordro uzmanları ile muhasebe yöneticileri ve uzmanları yasayı yanlış uygulamakta ve yıl içerisinde iş değiştiren personelden kümülatif vergi matrahı isteyerek bu oran üzerinden vergi kesintisi yapmaları nedeniyle şirketlerde ilave maliyetler nedeniyle zarar oluşmaktadır...

HATALARIN SONUÇLARI ŞİRKETLERE NASIL YANSIYOR?
Personelin işe alınması sırasında eski şirketlerden istenen Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı esas alınarak ücret tahakkuku yapılırken bu vergi oranı esas alınması sonucunda  (% 15 yerine % 27 vergi hesaplanması)  net ücret ödeyen şirketlerin fazla vergi ödemesi nedeniyle maliyetleri artırmakta, brüt ücret ile çalışan şirketlerde ise personele zarar verilmektedir.
Maliye bakanlığının yayınladığı G.V. sirkülerlerinde ve istenen görüşlere karşı verilen muktezalarda bu durum açıkça anlatılmaktadır. Ancak şirketler hatalı uygulama nedeniyle yüksek maliyetlere katlanmaktadır.
Bu konuda bilgi isteyen İnsan Kaynakları yöneticileri ve bordro uzmanları ile muhasebe yöneticileri ve uzmanları benimle veya INDENSE Danışmanlık ile irtibat kurarak bilgi ve belge alabilirler.

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever