28 Kas 2011

Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi Sorunları (Ocak 2012)

1.10.2008 Tarihinde 506 Sayılı SSK Kanunu yürürlükten kaldırılmış yerine 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununu yürürlüğe girmiştir. SGK kapsamında yer alan Genel Sağlık Sigortası ise 01.10.2008 tarihinden itibaren Yeşil Kart uygulaması alt yapısının hazırlanamaması nedeniyle 01.01.2012 Tarihine ertelenmiştir.

1 Ocak 2012 tarihinde uygulanması başlayacak olan Genel Sağlık Sigortası kapsamında aile kavramı yerine her aile bireyi için Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlanacaktır.  Mevcut uygulamada düşük gelirleri nedeniyle Yeşil Kart ile Sosyal Güvenlik hizmetleri alanların bu uygulamalarına 31.12.2011 tarihi itibariyle son verilmeyeceği ancak yeşil kartları olanların gelir testlerine öncelik verileceği kesinlik kazanmış bulunmaktadır.

01.Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması için tüm aile bireylerinin vatandaşlık numarası esas alınarak gelir testi uygulaması yapılacaktır. Ocak 2012 dönemindeki tahmini asgari ücret 862,00 TL’nin 1/3 olan 287,33 TL altında olanlara yeşil kart uygulaması yapılacak. Bu gelirin üzerinde gelir elde edenler ise prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı bulabileceklerdir.

Karmaşık bir yapıya sahip olan yasa uygulaması nedeniyle oldukça sorunlu bir dönem yaşanacaktır. Yasa uygulamasının düzenli çalışması oldukça karışıklık yaratacaktır.

Yaşanacak sorunlar incelendiğinde,
  • Çalışan veya çalışmayan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır,
  • Aile kavramı ortadan kaldırılmakta aile içindeki her birey çalışsa da çalışmasa da yeşil kart alırsa primleri devlet karşılayacak, gelir testini geçemeyenler ise sigorta primini kendileri ödeyecektir.
  • Ayda 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı olan her personel SGK ‘a gidip eksik günleri için prim tahakkuku yaptırması ve ödemesi gerekecektir.
  • Her aile için Gelir testinde her türlü gelirler esas alınarak (Ailenin Kira geliri, faiz, ticari işleri, sigortasız çalışması, banka hesapları kontrol edilerek) gelir testi yapılarak gelirler belirlenecektir. 
  • 1 gün prim borcunuz olsa da faizi ile birlikte ödemeden sağlık yardımı alma imkanı bulunmayacaktır.
  • İşten ayrılan personel ayrılma tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek, ancak ayrılma tarihinden itibaren son bir yılda 90 gün prim ödemişse 100 gün tedavisi yapılacak, bu süreden sonra işten ayrılma tarihinden itibaren ödemesi gereken Genel Sağlık Sigortası primlerini faizleri ile birlikte ödedikten sonra sağlık yardımı alabilecektir.

Genel Sağlık Sigortası geniş bir uygulama alanına sahip olması nedeniyle bu konuda daha detaylı açıklamalara yazılarımızda yer verilecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NASIL ÖDENECEK?
Genel Sağlık Sigortası ödemeleri için esas alınacak veriler ve ödenecek tutarlara aşağıda yer verilmiştir.

Gelir testi sonrası kişi başına düşen gelire göre ödenecek aylık Genel Sağlık Sigortası primi ödemelerinde, İşsiz, köylü, 18 yaşında büyük çocuk ya da ayda 30 günden az çalıştığı SGK’ ya bildirilen işçi için prim ödemeleri yapılması zorunludur.
  1. Asgari ücretin üçte biri olan 287,33 TL’den az ise Genel Sağlık Sigortası primi ödenmeyecek ve Yeşil kart verilecek , (2012 1 dönem asgari ücreti 862.00TL)
  2. 287,33TL çok 862.00TL’ den az ise 34,48 TL (287,33*%12)
  3. 862.00TL -1.724.00TL arasında ise 103,44TL (862,00*0,12)
  4. 1.724.00TL’ den fazla ise 206,88TL  (1724,00*0,12)
Genel Sağlık Sigortası priminin her ay SGK’ ya ödenmesi gerekmektedir. Prim borçları ödeninceye kadar sağlık yardımından faydalanma imkanı olmayacaktır. Part-Time çalışmalarda ve eksik gün çalışmalarında günlük prim hesabı esas alınarak Genel Sağlık Sigortası primi hesaplanacak ve sigortaya ödenecektir.

Zamanında gelir testi yaptırmayan veya gelir testi yaptırdığı halde, Genel Sağlık Sigortası primi ödemek için bankaya gitmeyen, primleri zamanında ödemeyenler SGK’ ya gidinceye veya primleri ödeyinceye kadar SGK üzerinden sağlık yardımı alma imkanı bulunmamaktadır.

Çalışanlar ve Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenler sağlık yardımı alacaklar ancak çalışmayan eş ve çocuklar için gelir testi yapılıncaya kadar sağlık yardımlarından faydalanma imkanı bulunmayacaktır.

Şirketlerin çalışan personelini şimdiden bilgilendirerek zor döneme hazırlamaları gerekmektedir.

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever