4 Eki 2011

İhbar Süreleri ve Tazminatlarında Büyük Değişim


818 sayılı Borçlar Yasası’nda yapılan değişlikler sonucu 6098 sayılı yeni Borçlar Yasası 01.07.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Çalışma hayatına önemli değişiklikler getiren yeni Borçlar Kanunu değişikliklerinin yürürlük tarihinin 01.07.2012 olarak kabul edilmesinin nedeni, çalışma hayatını ilgilendiren yasalardaki değişikliklerin bu tarihe kadar yapılması planlanmasıdır. Yasa yıllık ücretli izin süreleri ve diğer değişiklikler ile birlikte ihbar önellerinde önemli değişiklikler yapmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu 17’inci maddesinde yer alan ve halen uygulanan ihbar önelleri, 6098 sayılı borçlar yasası ile yapılan değişikliklere paralel olarak önemli değişikliklere uğrayacaktır. Yeni  Borçlar Yasasının 432’inci maddesi ile İhbar öneli süreleri ve tazminat ödemelerini önemli miktarda azaltılmaktadır. Bu değişiklik sonucu belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce tarafların bildirim süresi azaltılırken bildirim süresi için gerekli çalışma süresinde önemli artışlar yapılmaktadır.

6098 sayılı Borçlar Yasasının 432’inci maddesi gereğince belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin  feshinde bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi;
·         Bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki hafta sonra
·         Bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta sonra
·         Beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer.

Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 56 günlük ihbar öneli ortadan kalkarken bu sürenin ihbar öneli 28 güne inmektedir.
Yasada bu sürelerin kısaltılamayacağı, ancak sözleşmeyle artırılabilir hükmüne yer verilmiştir.
İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir. Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır olarak yasada yer almıştır.

6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu ile yapılan değişikliklerin 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tarihe kadar, 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve diğer çalışma hayatını ilgilendiren yasalarda da değişiklik yapılması planlanmaktadır.

01.07.2012 tarihi yasalardaki değişiklikler bakımından önemli bulunmaktadır. Bu tarihe karar çalışma hayatında önemli değişiklik yapan Kıdem tazminatı dahil tüm yasal değişikliklerin yapılması planlanmaktadır.

İhbar önellerinde yapılan büyük değişimin benzeri ise örnek alınması planlanan Avusturya modeli ile sağlanacaktır. Bu model esas alınarak yasa değişikliği yapıldığı takdirde, 25 yıl çalışan personel 25 aylık ücret ve sosyal yardımlara göre kıdem tazminatına hak kazanırken Avusturya modeline göre 12 aylık ücreti tutarında kıdem tazminatı alır duruma gelecektir.

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever