4 Eki 2011

Borçlar Kanunun Çalışma Hayatına Getireceği Değişiklikler Ne Zaman Gerçekleşecek? Nasıl Etkileyecek?

6098 Sayılı Borçlar Yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 01.07.2012 tarihine kadar tüm yasal değişikliklerin yapılması planlanmaktadır. Hatta 4857 sayılı iş kanunu,1475 sayılı iş kanunu 14 maddesindeki kıdem tazminatı ile ilgili hükümleri değiştirecek olan fon kurulması ile ilgili yasa tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. Yeni Borçlar Kanunun yürürlük tarihi 01.07.2011 olarak belirlenmesi nedeniyle yasada yer alan konularda ilgili değişikliklerin yapılması için İş kanunu ve diğer yasalarda yapılması gereken değişikliklerin bu tarihe kadar yapılması zorunlu bulunmaktadır. Tüm bu değişiklikler ele alındığında çalışma hayatında önemli kavram değişiklikleri yaşanmaya başlanacaktır. Yapılan bu yasal değişiklikler işverenler yönünden önemli kararlar alınmasına neden olacaktır. Borçlar yasası değişiklikleri işverenlere bazı kolaylıklar sağlasa da bu değişikliklerin şirketleri etkileyecek önemli yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle şirketlerin İnsan kaynağının yönetimi için sistem kurmaları ve bu güne kadar yeteri kadar önem verilmeyen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri için yatırım yapılması gerekmektedir. DEĞİŞİKLİKLER ÇALIŞMA HAYATINI NASIL ETKİLEYECEK Borçlar Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak 4857 sayılı İş Kanunda yapılacak değişiklikler, kıdem tazminatı fonu çıkarılması ve çalışma hayatına entegrasyonu sonucu şirketlerin nitelikli personelini kaybetmeleri hızlandıracak, bilhassa Y kuşağında bulunan 1975 sonrası doğan genç çalışanların beklentilerinin karşılanamaması halinde şirketlerin nitelikli personeli elde tutma imkanları azalacaktır. Kıdem tazminatı sorunu aşıldığı için personel daha iyi ücret ve imkanlar sunan, kariyerlerini geliştiren kurumsal olan şirketler gitmek için işten ayrılacaktır. Bu kayıpların ortadan kaldırılması için şirketlerin tedbir alması ve kendilerini geleceğe hazırlaması çok önemlidir. Şirketler bu zorlu dönemi aşmak için öncelikli olarak,
 1. İnsan kaynağına yatırım yapmak
 2. İnsan Kaynakları Yönetim sistemleri kurmak
 3. İnsan Kaynağını elde tutmak ve geliştirme konusuna önem vermek
 4. Performans Yönetim ve kariyer planlama sistemi kurmak
Yapılması gereken en önemli çalışmalar olmalıdır. Şirketlerin nitelikli personeli elde tutabilmelerinin şartı, personelini eğitimle geliştirmek, işyeri aidiyeti sağlamak, motivasyonlu personel yaratacak çalışmalar yapması zorunlu hale gelmiştir. Eski dönemlerdeki personel yönetimi ile yürütülen işler yerine şirketler, personelin ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde personel kayıplarını azaltma imkanına sahip olacaktır. Kıdem tazminatının fonda birikmesi nedeniyle personelin arayışları çoğalacaktır. Şirketlerin, personel seçiminden başlayan ve çalışma dönemi sonuna kadar İnsan Kaynakları fonksiyonlarını hayata geçirmek, çalışan ilişkileri ve eğitim konularına yatırım yapmaları gerekmektedir. 01.07.2012 tarihinden sonra personelini geliştiremeyen, kariyerini planlayamayan, organizasyon ve planlama yapamayan şirketlerin nitelikli insan kaynağını bulma, işe alma ve çalıştırma sorunları oldukça artacaktır. Yapılan ve yapılacak olan değişikliklerin çalışma hayatını neden etkileyecek
 1. 6098 sayılı borçlar yasasında yapılan değişiklikler sonucunda çalışma hayatında,
 2. İş kanunun 17 maddesi ihbar önelleri ve kötü niyet tazminatı süreleri azalacaktır.
 3. İş kanunun 25/1 fıkrası sağlık nedenleri ile işverenin fesih süresi kısalacaktır.
 4. İşin önemli olması halinde işçinin rızası olmasa da fazla çalışma yaptırılabilecektir.
 5. İşçinin ve işverenin borçları ve sorumlulukları değişmektedir.
 6. Çalışanların 3 kişilere verdikleri zararlarda işveren sorumlu olacaktır.
 7. Ücret alacağı haczi, devir ve rehin edilmesi kavramlarına yeni bakış açısı gelecektir.
 8. İşçinin kişiliğini korumada(İş güvenliği, Mobbing) radikal tedbirler alınacaktır.
 9. Yıllık izinler işgünü kavramı yerine hafta esası uygulaması başlatılacaktır.
 10. Haksız fiil halleri ve kusursuz sorumluluk hükümlerine daha fazla önem verilecektir.
 11. 4857 Sayılı İş Yasası ve 6098 Sayılı Borçlar Yasası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacaktır.
Bu nedenlerle borçlar yasasında yapılan değişiklikler ve buna bağlı olarak çalışma hayatını düzenleyen diğer yasalarda önemli değişiklikler yapılması planlanmaktadır. SONUÇ: Çalışma hayatını etkileyen Borçlar Kanunu, İş Yasaları ve benzer yasalarda yapılacak değişiklikler 01.07.2012 tarihine kadar yürürlüğe girecektir. Yasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesinden önce Şirketlerin İnsan Kaynağına yatırım yapmaları ve tedbir almaları halinde kayıpları oldukça azalacaktır. İnsan Kaynağına önem vermeyen yönetim sistemi oluşturmayan veya yapılanmalarını tamamlamayan şirketlerin nitelikli personeli kaybetme durumu ortaya çıkacaktır. Tedbir alınması için süre 1 yıl olarak düşünülmelidir. Indense Danışmanlık Yönetim Danışmanı Şakir Gülsever tarafından yazılmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak göstermeden kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever