2 Tem 2011

İnsan Kaynaklarını Önce Yöneticiler Öğrenmeli

TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİCİLER 
Ülkemizde herkesin İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda fikirleri, görüşleri ve – belki yeterli olmasa da – bilgileri var. İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları artık tüm dünyada – orta ve büyük ölçekli – firmalar için olmazsa olmazı durumda… Ancak insan kaynaklarını ve yasal mevzuatı ne kadar biliyorlar veya doğru uyguluyorlar; işte bu konuda çok önemli sorular karşımıza çıkıyor. İnsan Kaynakları konusunda profesyonel kişiler veya Danışmanlar incelemelerinde İK ve Yasal Uygulamalar konusunda çok büyük eksikler olduğunu belirtiliyor. Özellikle 1. Kuşak yöneticiler, bu uygulamaları iyi bilmenin sağladığı faydaları bilmedikleri için görev aldıkları veya sahibi oldukları şirketlerin gelişmesine istemeden de olsa engel olabiliyorlar. 


KÜRESEL EKONOMİ VE İNSAN KAYNAKLARI 
Küresel ekonomideki gelişmeler sonucu yabancı firmalar ülkemizde kurumsal olmayan verimsiz olarak çalışan firmaları düşük fiyatlar ile satın alıyorlar. Kurumsal yapı kurmak için İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve diğer tedbirleri aldıktan sonra global oyunculara daha pahalı olarak satıyorlar. Bu durum İnsan Kaynakları Yönetimi ve kurumsal yapı kurmanın şirketler sağladığı faydaları ortaya koymaktadır. Avrupa ve Amerika’ da bulunan özel ve kamu kurumları İnsan Kaynakları Yönetiminin önemini 1980 yılları öncesinde öğrenmiş ve 1980 yılında İnsan Kaynakları yönetimi ile verimlilik çalışmalarını tamamlamışlardır. Ülkemizde ise 2011 yılında olmasına rağmen İnsan Kaynakları Yönetiminden ve verimlilik çalışmalarının yeterli olduğundan bahsetmek imkanı bulunmamaktadır. Bu durum İnsan Kaynakları ve kurumsal yapı kurarak verimlilik sağlama bakımından ülkemizin Avrupa ve Amerika’ dan 30 yıl geride bulunduğunu ortaya koymaktadır. 


ŞİRKETLER NEDEN KURUMSALLAŞAMIYOR? 
Türkiye’de Şirketlerin kurumsallaşması için İnsan kaynağına yatırım yapması gerekmektedir. Ancak Yöneticiler ve şirket sahipleri bu konuda kaynak ayırmadıkları veya yapılanmanın sağladığı faydalar bilmedikleri için kurumsal bir yapı kuramamakta ve insan kaynağını yönetememektedir. Bu ise verimsiz bir yapıyla çalışmaya devam etmelerine yol açmakta ve gelişmelerine engel teşkil etmektedir. 


YASAL DEĞİŞİKLİKLER VE YÖNETİCİLERİN YOL HARİTASI 
01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Borçlar Kanunun ile ilgili değişiklikler, buna paralel olarak bu tarihe kadar 4857 sayılı iş yasasında yapılacak önemli değişiklikler şirketlerde Yöneticiler tarafından önemli tedbirlerin alınmasını gerekli hale getirmektedir. Eski dönemlerde ki gibi İnsan Kaynakları konusunda bilgileri bulunmayan yönetici ve personel uzmanları ile şirketlerin insan kaynaklarını yönetme imkanı ortadan kalkmış bulunmaktadır. Kurumsal bir yapı kurmak isteyen şirketlerin öncelikli hedefleri ele alındığında izlenmesi gereken yol haritası için aşağıda belirtilen konulara önem vermeleri gereklidir. 
  1. Yöneticiler kurumsal yapı kurma yolunda İnsan Kaynakları Yönetimini öğrenmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti almalıdır. 
  2. Personel seçimi, işe alınması ve oryantasyonu aşamalarının düzenlenmesi ilk yapılması gereken konuların başında gelmektedir. 
  3. İnsan Kaynakları konusunda deneyimli ve kurumsal çalışmalara yatkın yasal uygulamaları bilen İnsan Kaynakları Yöneticileri ve uzmanları işe alınmalıdır. 
  4. İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanlarına yasal uygulamalar ile ilgili eğitim aldırılmalıdır. 
  5. Personelinin çalışma döneminde etkin dokümantasyon sistemi için personelin performansını ölçecek tedbirler alınmalı ve performans yönetilmelidir. 
  6. İnsan Kaynaklarının etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları fonksiyonları geliştirilmelidir. 
  7. İnsan kaynakları uygulamaları ve yasal uygulama hatalarındaki risklerinin ortadan kaldırılması için “İnsan kaynakları ve personel özlük uygulama denetimi” yaptırılmalı ve risklere karşı önlem alınmalıdır. İK YÖNETİMİ ÖĞRENEN YÖNETİCİLERİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 
• İnsan Kaynakları sistemi kurulması sırasında ve yöneticiler tarafından uygulanmasında önemli unsurlardan roller üstlenecekler. 
• İş Mevzuatı bakımından şirketlerin önündeki sorunlar ortadan kaldırılması konusunda yaralı olacaklar. 
• İnsan Kaynakları birimi ile birim yöneticileri arasındaki sorunların aşılmasına yardımcı olacaklar. 
• İnsan Kaynakları Yöneticilerinin şirketlerde etkinliğinin arttırılması sağlayacaklar. 
• İnsan Kaynakları Yönetimi ile şirketlerde verimliliğini sağlayacaklar. 
• Yöneticilerin eğitimi ile sağlanacak ve şirketler geleceği planlayabileceklerdir. 


Indense Danışmanlık Yönetim Danışmanı Şakir Gülsever tarafından yazılmıştır.Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak göstermeden kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz.

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever