2 Tem 2011

Geçmiş Kayboldu, Geleceği Kazanmanın Yolu Stratejik Yönetim

Dünyada yaşanan global ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’ de bulunan firmalar zor günler geçirmektedir.
Zor durumda bulunan firmaların geleceği kazanmak için yapacakları çalışmalar ile kriz ortamından daha kısa sürede çıkmaları ve bu dönemi fırsat ortamına çevirmeleri önemlidir.
Krizden ortamından çıkmak isteyen firmalar, Stratejik Yönetim araçlarını kullanarak geçmişte yaşanan sorunları aşmalı ve başarıyı yakalamak için yeniden yapılanmalıdır.
Stratejik Yönetim Bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.
Stratejik Yönetim’ in amacı, organizasyonun gelecekteki performansının artırılması, karlılık ve verimliliğinin yükseltilmesi olup, geleceğe yönelik vizyon oluşturulmasında önemli bir araçtır. Organizasyonlarda öncelikle şirket vizyonu’ nun belirlenmesinden sonra hedefe varmak için misyon belirlenmeli, vizyon ve misyon’un tüm çalışanlara benimsetilmesi ve ortak değerler olarak kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Vizyon ve Misyonun belirlenmesi şirketlerdeki başarıyı yakalamak için yeterli olmayıp ayrıca amaca ulaşmak için stratejiler ve aksiyon planlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Stratejik Yönetim ile ekip çalışmasına dayalı olarak organizasyon hedeflerine ulaşabilmesi için,
a.Stratejiler ve aksiyonlar iyi belirlenmeli,
b.Üst Yönetimin geniş bir katılımı sağlanmalı,
c.Karar verme tekniklerinden şirket için en optimal olanı seçilmelidir.
d.Yönetim ve İcra Kurullarının çalışmalarına öncelik verilmelidir
Bu çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli strateji olarak geçmişi incelemekten asla vazgeçmemek, geçmişteki yanlışları, disiplinsiz strateji ve taktikleri bir kenara bırakmak, geleceğe hazırlanırken geçmiş daima göz önüne alınmalıdır.
Geleceği Kazanmak için İyi belirlenmiş bir hedef ile birliğini kurmak, yeni ilke ve politikalar belirlemek, tüm engellere karşı mükemmel olabilmek için plan yapmak gerekmektedir.
Stratejik Yönetim Sistemi kurma kararı alan firmaların, yapılanma kararı vermeden önce bazı soruları cevaplamaları gerekli ve önemli bulunmaktadır.
Bu sorular ele alındığında yapılanma için gerekli bilgiler ortaya çıkmaktadır.
NEDEN YAPILANMALISINIZ
1. Yaşanan Ekonomik krizi atlatmak ve geleceğe kazanmak için,
2. Geçmişte yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve tedbir almak,
3. Şirketinizde bilinmeyen sorunları öğrenmek ve çözüm yolları geliştirmek,
4. Verimli ve yüksek motivasyon’lu personelle çalıştırmak,
5. Yönetim araçlarını iyi kullanmak ve denetim yapmak.
NELER YAPABİLİRSİNİZ
1. Yönetim ve icra Kurulları üyeleri ve çalışma alanlarını belirlemek,
2. Organizasyon ve görev tanımlarını oluşturmak,
3. İnsan kaynakları sistemi kurmak için çalışmalar yapmak,
4. Yönetim aracı olarak güncel raporlama sistemini oluşturmak,
5. Performans değerleme sistemi kurarak personeli geleceğe hazırlamak,
6. Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan sorunları çözmek,
7. Denetim sistemi ile eksiklikleri görmek ve gereken tedbirleri almak,
Kriz dönemi ile birlikte geçmiş kayboldu. Geleceği Yakalamak için bu soruları ve yapılacak işleri tanımladığınız zaman alınacak tedbirlere karar verme aşamasına gelmiş olacaksınız. Kurumsal ve kalıcı bir şirket yapısının kurulması, kalıcı kararların alınması, sistematik yöntemlerin belirlenmesi, görev ve otorite devri için şartların oluşturulması geleceğin yakalamanın en öneli unsurları olacaktır.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever